Tarcza Finansowa PFR
dla małych i średnich firm

  • zatrudniających do 249 pracowników z wyłączeniem właściciela,
  • których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.