Zabezpiecz ryzyko wzrostu stopy procentowej
  • Możliwość zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej za pomocą transakcji Swapa Odsetkowego (IRS)
  • Zabezpieczenie wzrostu kosztów obsługi kredytu opartego o zmienną stopę procentową
Negocjuj kursy wymiany walut
  • Bezpośrednie kwotowania doświadczonych dealerów
  • Brak dodatkowych kosztów i prowizji