Rachunek lokacyjny 

 

  • Swobodny dostęp do środków pieniężnych
  • Oprocentowanie rachunku standardowo - 1,2%
  • 0 zł za prowadzenie rachunku lokacyjnego

Poznaj korzyści

 

Rachunek lokacyjny jest to produkt dedykowany dla podmiotów gospodarczych korzystających z systemu bankowości internetowej VeloBanku, posiadających nadwyżki finansowe.

Środki znajdujące się na rachunku lokacyjnym są oprocentowane, ale w przeciwieństwie do lokaty są dostępne na każde żądanie Klienta. Wypłata środków z rachunku nie powoduje utraty odsetek.

Rachunek lokacyjny oferowany jest Klientom, którzy oczekują zysków jak z lokaty, ale przy zachowaniu elastyczności w dostępie jak dla środków na rachunku bieżącym.