Lokata negocjowana
w PLN i walutach obcych

Atrakcyjne możliwości lokowania środków

Indywidualne podejście do klienta oraz dobór optymalnych warunków lokowania

Automatyczne Lokowanie Środków

Efektywne wykorzystanie nadwyżek finansowych na rachunkach bieżących