Kalkulator walutowy

Należy wybrać rodzaj karty

Należy wybrać datę transakcji

Należy wybrać datę przeszłą

Należy wybrać walutę transakcji

{{ filters.currency }}

Należy podać kwotę transakcji

Wysokość marży banku
{{ result | formatResult }}%
Kwota
{{ resultAmmount | dots2comma }} zł

{{ error }}

Powyższy kalkulator prezentuje koszt transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych przez VeloBank, w walutach państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Marża wyliczana jest jako stosunek kursu walut zastosowanego przez VeloBank podczas przeliczania transakcji walutowych do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego.

Kontakt

Kontakt telefoniczny

+48 22 203 03 03

Centrum Obsługi Klienta Premium dostępne 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 – 22:00. Opłata za połączenie wg taryfy operatora.

Napisz do nas wiadomość