Rachunek lokacyjny

  • Oprocentowanie rachunku 0,15% dla salda powyżej 50 000 zł
  • Swobodny dostęp do środków pieniężnych

Poznaj korzyści

 

Rachunek lokacyjny jest to produkt dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych posiadających nadwyżki finansowe. Środki znajdujące się na rachunku lokacyjnym są oprocentowane, ale w przeciwieństwie do lokaty są dostępne na każde żądanie klienta. Wypłata środków z rachunku nie powoduje utraty odsetek. Rachunek lokacyjny oferowany jest Klientom, którzy oczekują zysków na poziomie lokaty, ale przy zachowaniu elastyczności w dostępie jak dla środków na rachunku bieżącym.