Pomnażanie majątku

Pomnażanie majątku

POMNAŻANIE MAJĄTKU
Zróżnicowane rozwiązania inwestycyjne i oszczędnościowe

 • Atrakcyjne formy oszczędzania
 • Szeroka paleta rozwiązań inwestycyjnych
 • Ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym

OSZCZĘDZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB

 • Rynkowe stawki na nowe środki na lokatach i kontach oszczędnościowych
 • Konto Premium i Lokata Rentierska
 • Oszczędzanie w walutach obcych

OTWARTY HORYZONT INWESTYCYJNY

 • Szeroka paleta funduszy inwestycyjnych
 • Strategie inwestycyjne z rynków krajowych i zagranicznych
 • Dopasowanie do profilu ryzyka i zysku

ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI

 • Ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym
 • Korzyści spadkowe
 • Minimum formalności
 • Różnorodne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów
Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe

 • Stały dostęp do środków
 • Bezpłatne prowadzanie konta w PLN i walutach obcych
 • Elastyczne Konto Oszczędnościowe na Nowe Środki i Konto Oszczędnościowe Premium
Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

 • Lokata w PLN na Nowe Środki
 • Lokata rentierska
 • Lokaty walutowe (USD, EUR)
Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte

 • Strategie inwestycyjne z rynków krajowych i zagranicznych
 • Dopasowanie do profilu ryzyka i zysku
 • Otwarty horyzont inwestycyjny
Ubezpieczenia oszczędnościowe

Ubezpieczenia oszczędnościowe

 • Różnorodne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów
 • Korzyści podatkowo-spadkowe
 • Minimum formalności

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik