Otwarty horyzont inwestycyjny

  • Duże możliwości dywersyfikacji portfela aktywów
  • Potencjał zysku w zależności od przyjętego przez fundusz poziomu ryzyka inwestycyjnego
  • Łatwy dostęp do zainwestowanych środków