Oszczędzanie i pomnażanie swoich pieniędzy bez podatku od zysków kapitałowych

  • Dodatkowe oszczędności na czas emerytury
  • Oszczędzanie w ramach tzw. trzeciego (dobrowolnego) filaru systemu ubezpieczeń społecznych