ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE

Klienci korzystający z oferty Private Banking mają możliwość lokowania środków w ramach funduszy inwestycyjnych , które zostały wyselekcjonowane przez Bank w oparciu o wysoką jakość (analiza wskaźników efektywności zarządzania) oraz szeroką dywersyfikację funduszy (pod kątem aktywów, geograficzną, ryzyka, czy dostępnych walut).

MIFID

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

OTWARTY HORYZONT INWESTYCYJNY

 

Klienci korzystający z oferty Private Banking mają możliwość lokowania środków w ramach otwartej architektury produktowej

VeloBank S.A. pełni, na podstawie odrębnych umów rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

MIFID

Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o wypełnienie formularza

VeloKonto Private Banking zwolnione jest z opłat dla klientów, których aktywa przekraczają 500 tys. zł w poprzednim miesiącu lub średnio 500 tys. zł w poprzednich 12 miesiącach.

Administratorem danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: VeloBank S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa

Dane kontaktowe Banku: telefon: 22 203 03 01, mail: kontakt_pb@velobank.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl.

Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej jednak niż 90 dni do celu rozliczeń.

Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w wypadku oferty niepodanie danych uniemożliwi jej przygotowanie.