Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO
Spokój naszych klientów to podstawa

 • Komfortowe ubezpieczenia na życie i dożycie
 • Szeroki pakiet ubezpieczeń do kart płatniczych
 • Szereg zabezpieczeń w Bankowości Internetowej i Mobilnej

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

 • Zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci
 • Polisa wyłączona z masy spadkowej – niezależnie od pozostałego majątku oraz spadkobierców, świadczenie wypłacane jest wskazanym Uposażonym
 • Świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione z podatku od spadku i darowizn

SZEROKI PAKIET UBEZPIECZEŃ DO KART PŁATNICZYCH

 • Poczucie bezpieczeństwa podczas codziennego użytkowania karty
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu codziennym za szkody wyrządzone innym osobom podczas wykonywania czynności życia prywatnego
 • Ubezpieczenie turystyczne - NNW w podróży i ochrona bagażu

SZEREG ZABEZPIECZEŃ W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ

 • Mobilna autoryzacja - bezpieczna metoda zatwierdzania operacji w bankowości internetowej
 • Usługa 3D Secure, która dodatkowo zabezpiecza transakcje kartą w Internecie
 • Limity transakcji w bankowości internetowej i mobilnej
Ubezpieczenie Komfort Życia

Ubezpieczenie
Komfort Życia

 • Ubezpieczenie w zakresie podstawowym zabezpiecza finansowo bliskich na wypadek śmierci
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe pakiety, w tym poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu czy choroba dziecka
 • Suma ubezpieczenia nawet do 10 mln zł
Ubezpieczenie Stabilne Jutro

Ubezpieczenie
Stabilne Jutro

 • Ubezpieczenie na życie o charakterze oszczędnościowym
 • Minimum formalności
 • Krótki okres ubezpieczenia – 2 lub 3 lata
Ubezpieczenie PRU Pewny Kapitał

Ubezpieczenie PRU
Pewny Kapitał

 • Zabezpieczenie kapitału na przyszłość
 • Rozważna strategia lokowania środków zapewniona przez Prudential
Ubezpieczenia oszczędnościowe

Ubezpieczenia oszczędnościowe

 • Różnorodne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów
 • Korzyści podatkowo-spadkowe
 • Minimum formalności
Ubezpieczenia do kart płatniczych

Ubezpieczenia do kart płatniczych

 • Ochrona karty płatniczej i dokonywanych nią transakcji
 • OC w życiu prywatnym, assistance pomocy prawnej
 • Ubezpieczenie turystyczne, w tym zwrot kosztów rezygnacji lub przerwania podróży
Inne ubezpieczenia

Inne ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie nieruchomości Mój Bezpieczny Dom
 • Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczna Wyprawa
 • Wygodny zakup on-line
Bezpieczna bankowość internetowa i mobilna

Bezpieczna bankowość internetowa i mobilna

 • Autoryzacja mobilna – możliwość autoryzacji w aplikacji transakcji realizowanych Bankowości Internetowej
 • Wybór sposobu logowania do aplikacji, również za pomocą biometrii (odcisk palca lub skan twarzy)
 • Limity transakcji w bankowości internetowej i mobilnej

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik