Zapraszamy do korzystania z interfejsu dostępu do usług PSD2 VeloBanku.

13.03.2019

Celem interfejsu jest umożliwienie niezależnym usługodawcom na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider) świadczenia usług klientom naszego Banku.

Po zarejestrowaniu na stronie http://getinapi.getinbank.pl przedstawiciele TPP otrzymają dostęp m.in. do testowania usług inicjowania płatności (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) czy też usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatnika (CAF).

Prezentowany interfejs jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.