Informacje

Informacje

Informacje

1. Podstawy

Interfejs API  VeloBanku zapewnia prostą integrację z systemami transakcyjnymi Banku dedykowanymi dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Zbudowany jest w oparciu o standard PolishAPI https://polishapi.org/

Dostęp do interfejsu możliwy jest dla usług świadczonych przez strony trzecie wprowadzone przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2).

2. Dokumentacja interfejsu

Skrócony opis specyfikacji interfejsu znajduje się pod adresem: www.velobank.pl/veloapi/dokumentacja

Pełna dokumentacja interfejsu dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu. Zapraszamy do zgłoszenia za pomocą dedykowanego formularza.

3. Środowisko testowe

Bank udostępnia środowisko testowe służące do zintegrowania usług dostawców zewnętrznych ze środowiskiem Banku. Wszelkie informacje dotyczące integracji ze środowiskiem testowym oraz danymi użytkowników do testów dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników w portalu.

4. Zgłaszanie błędów i wsparcie w testach

Bank zapewnia wsparcie w testach i rozwiązywanie zgłaszanych błędów. Dla potrzeb zgłaszania błędów Bank udostępnia dedykowaną aplikację dla zarejestrowanych użytkowników portalu https://support.veloapi.velobank.pl. Dane do logowania do aplikacji są takie same jak dane do logowania w portalu. Odpowiedzi udzielamy w dni robocze w godzinach 9-17.