Uruchomienie wersji produkcyjnej API VeloBanku do usług dostępu w ramach PSD2

31.05.2019

VeloBank uruchomił środowisko produkcyjne VeloAPI, za pośrednictwem którego licencjonowane podmioty trzecie mogą już świadczyć nowe usługi zawarte w dyrektywie PSD2.

Celem interfejsu jest umożliwienie niezależnym usługodawcom na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider) świadczenia usług klientom naszego Banku.

Informacje o adresach API produkcyjnych dostępne są po zalogowaniu na dedykowanym portalu dla deweloperów dostępnym pod adresem: https://getinapi.getinbank.pl/

Interfejs jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.