Ograniczona dostępność interfejsu 6 sierpnia 2019 r. - wdrożenie nowej wersji API

25.07.2019

Informujemy, że z powodu planowanych prac serwisowych w dniu 6 sierpnia 2019 r. od godziny 12:00 do godziny 14:00 interfejs API Getin Noble Banku zapewniający dostęp do usług PSD2 będzie miał ograniczoną dostępność.

Jednocześnie informujemy, że w tym terminie Bank udostępni nową wersję testową API zapewniającą dostosowanie do wersji 2.1.1 standardu Polish API. Wdrożenie wersji produkcyjnej przewidywane jest w grudniu 2019 r. O dokładnej dacie wdrożenia będziemy informować w oddzielnych komunikatach.

W okresie od 6.08.2019 r. do dnia wdrożenia nowej wersji API, dostępne będą równolegle dwie wersje środowiska testowego (dla wersji 2.1 oraz 2.1.1) oraz wersja produkcyjna dostępna w wersji 2.1.