Visa Infinite

Prestiżowa karta kredytowa dla najbardziej wymagających Klientów

Posiadaczom karty Visa Infinite oferujemy dostęp do ekskluzywnych salonów VIP na lotniskach całego świata w ramach programu Priority Pass, a także innych ofert specjalnych w Polsce i na świecie, przywilejów w hotelach, restauracjach oraz u pozostałych partnerów.

RRSO 22,6%.

 

 

Priority Pass - odkryj nowe możliwości podróżowania 

Dzięki kacie płatniczej VISA Infinite z usługą Priority Pass można zyskać dostęp do ponad 1000 ekskluzywnych salonów VIP na lotniskach w 90 krajach świata, w prawie 300 miastach.

W salonach można skorzystać z :

  • dostępu do Internetu oraz telefonu;
  • bezpłatnych napojów oraz przekąsek;
  • komfortowych warunków, pozwalających zarówno na pracę jak i odpoczynek;
  • możliwości zaproszenia do salonu VIP osób towarzyszących.

Więcej informacji na stronie programu.

Szczegółowe warunki korzystania z Programu Priority Pass opisane są w Tabela opłat, prowizji i oprocentowania kart kredytowych VeloBank S.A.

 

Dokumenty

 

Regulamin Kart kredytowych VeloBank S.A. obowiązujący od 19.11.2022 r.

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania kart kredytowych VeloBank S.A. dla Klientów indywidualnych obowiązująca od 19.11.2022 r. 

Komunikat dotyczący warunków udostępniania, obsługi i korzystania z kart płatniczych wydawanych przez VeloBank S.A. („Komunikat kart płatniczych”) 

Karta produktu Warunki Ubezpieczenia Kart Kredytowych dla Klientów Private Banking VeloBank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Kart Kredytowych dla Klientów Private Banking VeloBank S.A.

Ubezpieczenie dla posiadaczy kart kredytowych dla Klientów Private Banking VeloBank S.A. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument dotyczący opłat Karta Kredytowa Visa Inifinite i Mastercard Elite

 

Nota prawna

Ochrony udziela Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie Warunków Ubezpieczenia Kart Kredytowych dla Klientów Noble Private Banking.

VeloBank S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11254447/A. VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Bank działa na podstawie udzielonego mu przez towarzystwo ubezpieczeń Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych. Niniejszy materiał jest zgodny z Rekomendacją U Komisji Nadzoru Finansowego.

VeloBank S.A., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje zasady określone w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich. Postępowanie przez Bank zgodnie z dobrymi praktykami zapewnia Naszym Klientom między innymi rzetelną i przejrzystą informację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy obsługi.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na velobank.pl/slownik