Czy muszę podawać numer telefonu i adres e-mail podczas pierwszego logowania do nowej Bankowości Internetowej?

Tak, te dane są wymagane w nowym systemie. Na numer telefonu komórkowego będą wysyłane jednorazowehasła autoryzacyjne niezbędne do potwierdzenia dyspozycji. Natomiast na adres e-mail będą wysyłane ważne komunikaty systemowe, np. potwierdzenie złożonego wniosku lub przypomnienie loginu do Bankowości.

Czy odpowiedź była pomocna?