Przelałem Nowe Środki po 22 września na swoje dotychczasowe Konto Oszczędnościowe. Nie są one promocyjnie oprocentowane. Czy teraz mogę otworzyć Elastyczne Konto Oszczędnościowe, przelać na nie te same środki i będą one objęte promocyjnym oprocentowaniem?

Jeśli są to nowe środki (wpłacone do Banku po dniu podanym w regulaminie jako dzień wyliczenia salda początkowego) to tak, będziesz mógł skorzystać z oferty specjalnej na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym. Możesz zdecydować, czy dokonać konwersji w dowolnej placówce lub na Infolinii, czy otworzyć Elastyczne Konto Oszczędnościowe.

Czy odpowiedź była pomocna?