Czy promocyjne oprocentowanie nowych środków w ramach oferty „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” obowiązuje na wszystkich Kontach Oszczędnościowych w Banku?

Nie. Oferta obowiązuje tylko na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym.

Czy odpowiedź była pomocna?