Czy konwersja „starego” Konta Oszczędnościowego (otwartego przed 23.09.2019 r.) na Elastyczne Konto Oszczędnościowe powoduje zmianę nr NRB (Numer rachunku bankowego)?

Nie, numer rachunku pozostaje bez zmian.

Czy odpowiedź była pomocna?