Czy darmowe przelewy wewnętrzne przez Bankowość Internetową/Bankowość Mobilną do końca 2020 r. dotyczą wszystkich kont oszczędnościowych w Banku?

Nie, darmowe przelewy dotyczą wyłącznie przelewów z Elastycznego Konta Oszczędnościowego.

Czy odpowiedź była pomocna?